Begroting 2021

Home

Algemeen

Met het overzicht structureel begrotingssaldo wordt inzicht gegeven of de begroting en meerjarenraming structureel in evenwicht zijn. Onze toezichthouder (de Provincie) toetst ook of de begroting structureel in evenwicht is.

De commissie BBV adviseert het via onderstaande indeling te presenteren:

(x € 1.000)

Omschrijving

2021

V/N

2022

V/N

2023

V/N

2024

V/N

saldo van baten en lasten

9.127

N

1.048

N

1.011

N

954

N

toevoegingen en onttrekkingen aan/uit reserves

9.127

V

1.048

V

1.011

V

954

V

saldo begroting na bestemming

-

V

-

V

-

V

-

V

saldo incidente baten en lasten

1.132

N

908

N

958

N

977

N

structureel begrotingssaldo

1.132

N

908

N

958

N

977

N

Het begrotingstekort vanuit de Kadernota 2021 is via technische ombuigingen teruggedrongen naar nul. Deze technische ombuigingen zijn afgestemd met de provincie. De provincie is akkoord maar geeft wel aan dat het inzetten van het vermogen om de begroting sluitend te krijgen slechts het "kopen van tijd" is. De structurele oplossing voor het tekort zal in het eerste kwartaal 2021 via de gemeenteraad tot stand moeten komen.

De technische ombuigingen bestaan o.a. uit het inzetten van het vermogen en verhogen van de bijdrage vanuit het Woningbedrijf aan de Algemene Dienst.

In bovenstaand overzicht is de regel met het saldo structureel begrotingssaldo het bedrag waarvoor we de reserve begrotingsregulatie aanwenden. Dit tekort wordt meegenomen in de te realiseren politieke maatregelen om zo samen te komen tot een structureel sluitende begroting 2022.

Deze pagina is gebouwd op 03/08/2021 15:28:08 met de export van 03/08/2021 15:13:53