Begroting 2021

Home

Algemeen

Met de aanbiedingsbrief Programmabegroting 2021 biedt het college van burgemeester en wethouders deze Programmabegroting aan de gemeenteraad.

Nota van aanbieding Programmabegroting 2021 (pdf, 164 KB)

In deze aanbiedingsbrief (raadsvoorstel) informeert het college de gemeenteraad op hoofdlijnen over de plannen voor 2021 én over de financiële stand van zaken. Ook bevat de aanbiedingsbrief eventuele voorstellen waarover het college een besluit van de gemeenteraad vraagt.

Deze pagina is gebouwd op 03/08/2021 15:28:08 met de export van 03/08/2021 15:13:53