Begroting 2021

Financiële overzichten

Resultaat voor en na bestemming

(x € 1.000)

Rekening 2019

Begroting 2020

Bijgestelde begroting 2020

Begroting 2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Resultaat voor bestemming

188

6.515

8.881

9.090

mutaties reserves

1.119

4.336

483

7.089

374

9.192

90

9.180

Resultaat na bestemming

1.119

4.523

6.998

7.089

9.255

9.192

9.180

9.180

Saldo na bestemming

3.404 V

91 V

63 N

0 V

Deze pagina is gebouwd op 03/08/2021 15:28:08 met de export van 03/08/2021 15:13:53