Begroting 2021

Programma's

Wonen & Ondernemen

Wat willen we in 2021?

Omgevingswetproof
De gemeente stelt een Omgevingsvisie vast voor het hele grondgebied. De verwachting is dat het opstellen van de Omgevingsvisie een doorlooptijd kent van twee jaar en afgerond wordt in 2021. Hiermee ronden wij tevens de voorbereidingen af voor wat betreft organisatie (cultuurveranderingen, werkprocessen, ondersteunende processen).

Uitvoering geven aan de ambitie ‘hoge kwaliteit leefomgeving’
Naar aanleiding van de uitkomst van de (aangepaste) ambities op de fysieke omgeving starten wij met de uitvoering daarvan.  

Beleidsvelden

x 1.000

Lasten, baten en saldo

Lasten

16.946

24,7 %

Baten

9.919

14,5 %

Deze pagina is gebouwd op 03/08/2021 15:28:08 met de export van 03/08/2021 15:13:53