Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de sturing en beheersing van de gemeentelijke organisatie en de primaire en ondersteunende processen die daarbinnen plaats hebben.

Deze pagina is gebouwd op 03/08/2021 15:28:08 met de export van 03/08/2021 15:13:53