Begroting 2021

Programma's

Dienstverlening & Bestuur

Wat willen we in 2021?

  1. Aan de hand van een spoorboekje komen tot noodzakelijke ombuigingen om zodoende een sluitende meerjarenbegroting te presenteren.
  2. Vorm geven aan digitale inwonersparticipatie door middel van ons digitaal inwonerspanel.
  3. Verdere verbeteringen doorvoeren van onze (online) dienstverlening op basis van uitkomsten van ingevoerde klantmonitoren.

Beleidsvelden

x 1.000

Lasten, baten en saldo

Lasten

23.312

34,0 %

Baten

54.568

79,5 %

Deze pagina is gebouwd op 03/08/2021 15:28:08 met de export van 03/08/2021 15:13:53