Begroting 2021

Hartelijk welkom op de online begroting van de gemeente Koggenland!

De begroting 2021 is meer dan het opsommen van cijfers alleen. Het gaat ook over wat de gemeente gaat doen, hoe dat gedaan gaat worden en wat het gaat kosten. Het is voor 2021 een sluitende begroting, de inkomsten en uitgaven zijn in balans.

Stevig financieel fundament
Het was niet eenvoudig om die sluitende begroting voor elkaar te krijgen. Tegenvallende inkomsten vanuit het Rijk en de hoge kosten voor de zorg veroorzaken, net als in een groot deel van Nederland, een financieel probleem. Gelukkig heeft de gemeente Koggenland al vele jaren een stevig fundament. De gemeente kan de tekorten, voorlopig, opvangen door het inzetten van de reserves. Het is niet nodig de lasten voor inwoners en ondernemers te verhogen. 

Voorbereiden op de toekomst
Wel moet de gemeente zich gaan buigen over, zoals dat zo mooi heet, voorstellen voor het ‘herverdelen van de middelen’. In begrijpelijk Nederlands: bezuinigingen. Dit om ervoor te zorgen dat Koggenland ook in de toekomst het stabiele, solide financiële fundament kan behouden. De komende maanden wordt er daarom door de organisatie, gemeenteraad en het college gewerkt aan een plan van aanpak. Ook inwoners worden hierbij actief betrokken. 

Ik wens u veel leesplezier. 

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Caroline van de Pol
Wethouder financiën

Deze pagina is gebouwd op 03/08/2021 15:28:08 met de export van 03/08/2021 15:13:53