Begroting 2021

Programma's

Welzijn & Zorg

Wat willen we in 2021?

Het huidige Beleidsplan Sociaal Domein ‘vanuit de klei 2017-2020’ richt zich op:

  1. Preventie en voorlichting: inwoners moeten goed geïnformeerd zijn zodat zij niet (te lang) wachten met het stellen van een hulpvraag. Hiermee willen we verergering van problemen en zorgvragen voorkomen of deze in ernst laten afnemen.
  2. Efficiënt, effectief en experimenterend: goede resultaten en minder regeldruk behalen door ondersteuning op nieuwe manieren te organiseren, zodat er voor inwoners een betere aansluiting is tussen hulpvraag en ondersteuning.
  3. Versterken eigen en sociale kracht: de samenleving ondersteunen met als doel dat mensen voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen.
  4. Slimmer samenwerken: samenwerking met en tussen de partners in het sociaal domein versterken.

De gemeenteraad heeft kennis genomen van de evaluatie van dit beleidsplan. Het levert input op voor het nieuwe beleidsplan voor de komende vier jaar, vanaf 2021 dus. Uit de evaluatie blijkt dat veel van de plannen op de vier thema’s  zijn uitgevoerd. Een aantal actiepunten zullen nog doorlopen in 2021. De grote lijn voor het nieuwe beleidsplan zal zijn dat er sprake zal zijn  van voortzetting van bestaande doelstellingen én uiteraard van nieuw te formuleren acties. Hieronder benoemen we een aantal van die beoogde acties.

Beleidsvelden

x 1.000

Lasten, baten en saldo

Lasten

28.344

41,3 %

Baten

4.116

6,0 %

Deze pagina is gebouwd op 03/08/2021 15:28:08 met de export van 03/08/2021 15:13:53