Begroting 2021

Paragrafen

Verbonden partijen

De gemeente Koggenland werkt met andere partijen samen om haar doelstellingen te bereiken Gemeenten besteden steeds meer en steeds grotere taken uit aan andere partijen, maar de gemeente blijft wel verantwoordelijk voor de taken die de verbonden partijen uitvoeren. De gemeenteraad moet daarom goed in beeld hebben welke bijdrage een verbonden partij levert en welke risico's daarmee gepaard gaan.

Vanaf de begroting 2021 staat op twee plekken in de begroting informatie over de verbonden partijen. In de  programma’s staat de beleidsmatige informatie over de manier waarop de verbonden partijen betrokken zijn. Vervolgens staat in de paragraaf verbonden partijen de financiële informatie over de verbonden partijen en de eventuele risico’s voor de gemeenten. Dit conform het besluit Begroting en verantwoording gemeenten en provincies.  

Deze pagina is gebouwd op 03/08/2021 15:28:08 met de export van 03/08/2021 15:13:53