Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Aanpassingen raadszaal
In 2019 heeft uw raad een krediet beschikbaar gesteld voor vervanging van het geluidssysteem in de raadszaal en de aangrenzende vergaderruimtes. Gelet op wijzigingen in de functies van burgemeester en griffier hebben wij uw wens tot het doorvoeren van verbeteringen op het vlak van beeld en democratische betrokkenheid (door bijvoorbeeld moties zichtbaar te maken voor de kijkers, toevoegen van sprekersfragmenten en terugvinden van stukken) nog niet verder uitgewerkt. Dit willen wij in 2021 doen in een gezamenlijk project met een afvaardiging van uw raad, de burgemeester en de griffiers. Een voorstel voor verbetering van het vergadersysteem zal gecombineerd worden met de vervanging van het geluidssysteem waarbij het restant van het krediet uit 2019 betrokken zal worden.

Modernisering werkplekken
Vorige begroting heeft u krediet beschikbaar gesteld voor de modernisering van de werkplekken. De Corona crisis heeft ons gedwongen de resultaten van het project modernisering werkplekken opnieuw te benoemen. We willen namelijk de effecten betrekken die voortkomen uit de Corona crisis. Denk hierbij aan de 1,5 meter werkomgeving op de afdelingen, invulling geven aan meer digitale vergaderwensen en tevens de ervaringen van het thuiswerken betrekken.

Deze pagina is gebouwd op 03/08/2021 15:28:08 met de export van 03/08/2021 15:13:53