Begroting 2021

Paragrafen

Bedrijfsvoering

De rol van informatievoorziening/gegevensmanagement wordt steeds groter en belangrijker. Denk aan de steeds verdergaande digitalisering en de bijbehorende digitale transformatie, maar ook de invloed van privacy en gegevensbescherming. Het aansluiten van onze gegevens op landelijke voorzieningen en lokale systemen wordt technisch steeds ingewikkelder en belangrijker omdat deze gegevens meervoudig gebruikt worden. Onze informatiehuishouding is essentieel voor onze dienstverlening.


Door onze informatiehuishouding op kwalitatief hoog niveau te organiseren, beschikken we over juiste, actuele en betrouwbare gegevens. Met die gegevens kunnen wij onze inwoners en ondernemers beter en makkelijker van dienst zijn. We realiseren ons dat we ook veilig met deze gegevens om moeten gaan. Dit ondersteunen we met techniek en continue inzet op bewustwording.

De informatiehuishouding dient op orde en veilig te zijn om de dienstverlening en bedrijfsvoering optimaal te kunnen faciliteren. We zetten dan ook in op:

  • uitbreiding en monitoring van onze klantgerichte digitale dienstverlening, met aandacht voor die mensen die (nog) minder digitaal vaardig zijn.
  • onze basisgegevens zijn op orde en we voldoen aantoonbaar aan de eisen voor informatieveiligheid.
  • de ICT-infrastructuur is stabiel, modern en 24/7 beschikbaar.


Om de doelstellingen te kunnen behalen:

  • vertalen we de uitkomsten van de monitoring van onze dienstverlening naar verbeteracties.
  • werken we samen met SSC DeSom aan de modernisering van onze ict.
  • werken we aan een continue verbetercyclus op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.
  • leggen we verantwoording af over onze informatieveiligheid met de eenduidige normatiek single information audit (ENSIA).
  • faciliteren we onze medewerkers met een goede en moderne werkomgeving.  
  • gaan we lokaal en regionaal ervaring opdoen met datamonitoring en dit inzetten bij nieuwe ontwikkelingen.
Deze pagina is gebouwd op 03/08/2021 15:28:08 met de export van 03/08/2021 15:13:53