Begroting 2021

Paragrafen

Financiering

In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Koggenland toegelicht.
Daarnaast bevat de paragraaf de diverse verplichte onderdelen volgens het besluit Begroting en Verantwoording  gemeenten en provincies (BBV).

Deze pagina is gebouwd op 03/08/2021 15:28:08 met de export van 03/08/2021 15:13:53